ร่วมอนุโมทนาบุญกับ อ.สะพานเดินเรือ

Blog Single

เนื่องจากในปีนี้เป็นปีดีมากๆที่ผมและท่านที่ใจบุญได้เคยสร้างบุญบารมีมาด้วยกัน เขาเรียกว่ากัลยามิตรที่ดี ถือว่าเป็นมงคลข้อหนึ่ง ที่เรียกว่าการคบบัณฑิต แล้วพากันไปสร้างบารมีด้วยกัน  

การแนะนำในการกุศลถือว่าเป็นมิตรแท้ และการที่เราได้ไปด้วยกันไม่ใช่เหตุบังเอิญ เพราะบุญนำพาให้ได้มาพบกันและไปสร้างกุศลด้วยกัน บางท่านอยากไปแต่ก็ไมได้ไป บางท่านอยากทำแต่ไม่ได้ทำจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่ เป็นเพราะบุญกรรมนำแต่งให้เป็นไปทั้งทางบุญและบาป เมื่อเราทำวิบากกรรมอันใดไว้ผลแห่งการกระทำนั้นย่อมแสดงผลแน่นอนจะช้าหรือเร็วก็ตาม อย่างไรก็ต้องให้ผล และเราก็เริ่มบุญกันปีนี้ด้วยการไปถวายเทียนจำพรรษาที่ อ.อู่ทอง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน ๙ วัด

โดยเริ่มวัดแรกที่วัดเขาทำเทียมเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นวันเก่าแก่เราก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นทีดี แล้วไปสิ้นสุดที่วัดคำกรวด เราไปกันแบบลูกทุ่งคือไม่เจาะจงวัดและไปกันแบบวัดดวงเป็นการทำบุญแบบในสมัยพุทธกาลที่เขาไปแสวงบุญกันแบบไม่เจาะจง ผลแห่งบุญจะทำให้เราได้รับโชคแบบไม่คาดฝันเช่นลาภลอย ถูกหวยเป็นต้นหรือได้รับการช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดมากก่อน

หลังจากนั้นผมก็ไปทำบุญต่อเนื่องที่ภาคเหนือโดยเริ่มที่วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นปฐมฤกษ์เพื่อเอาชัย แล้วไปวัดพนัญเชิง วัดสระเกษ วัดเกษไชโย วัดถวายเทียนจำพรรษาที่วัดท่าเกษม(พระร่วงหลังรางปืน) วัดเขาแก้วชัยมงคล วัดธรรมจักร วัดมหาธาตุ (วัดหลวงพ่อพุทธชินราช) วัดจุฬามณี วัดหัวตะพาน วัดท่ากุ่ม และถวายผ้าป่าที่สำนักสงฆ์สวนพุทธธรรม

ด้วยผลบุญที่กระผมพร้อมกับคณะศิษย์ ได้กระทำกันมาในครั้งนี้ กระผมขอบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแสนโกฏจักรวาล ครูบาอาจารย์ เสด็จปู่ทุกๆพระองค์ ฤษีทั้ง ๑๐๘ ตน จงมาอนุโมทนากุศลผลบุญและอวยพรให้พวกข้าพเจ้าที่ได้กระทำกุศลผลบุญกันในครั้งนี้ และสิ่งที่พวกกระผมได้ตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งในการทำบุญก็ขอให้สิ่งที่พวกกระผมได้อธิษฐานไว้ดีแล้วจงสัมฤทธิ์ผลแด่พวกข้าพเจ้านับตั้งแต่กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

และผมขอให้ผลแห่งบุญนี้จงสำเร็จกับท่านที่เข้ามาร่วมอนุโทนาผลบุญร่วมกันให้เขาจงมีผลแห่งบุญนั้นด้วยเทอญ

บางท่านก็มีจิตอนุโทนา บางท่านก็เฉยๆ บางท่านก็คิดไม่ดี อันนี้เป็นนานาจิตตัง แต่การที่เราจะได้รับผลเต็มที่นั้นต้องพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ และมีปัจจัยที่บริสุทธิ์ ผู้รับทานศีลก็บริสุทธิ์ ก็จะสำเร็จได้โดยเร็ว เมื่อเรามีโอกาสได้ทำความดีก็ขอให้ทำเลยอย่าพลัดวันประกันพรุ่ง เพราะความตายไม่เคยรอใครและผ่อนผันให้ใคร และการร่วมอนุโมทนาด้วยแม้ผลแห่งบุญจะน้อยนิดกว่าท่านที่ได้ไปทำและบริจาคปัจจัยก็ตาม แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย

อย่าดูถูกบุญอันเพียงเล็กน้อยแต่ผลนั้นยิ่งใหญ่นัก

ผมก็ขอธรรมทานนี้จงสำเร็จดังที่ผมได้กล่าวไว้ทุกประการด้วยเทอญ อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐานมิ ทุติยัมปิอิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐานมิ ตะติยัมปิอิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐานมิ จงสำเร็จดั่งวาจาสิทธิแห่งองค์พระร่วงเจ้าด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ การฟัง การอ่าน การมีจิตอนุโมทนาเป็นกุศลหรือเป็นการทำบุญทางหนึ่งในกุศลกรรม ๑๐ ครับผม

login เพื่อแสดงความคิดเห็น